Wykonujemy przeglądy oraz naprawy serwisowe, gwarancyjne i pogwarancyjne na terenie całego kraju

Prowadzimy prace konserwacyjne systemów bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi producenta sprzętu.

Kontakt mailowy za pośrednictwem Formularza Kontaktowego

tel: +48 798 938 938

Usługi

24h
service

GEO-KAT wychodząc naprzeciw ciągle zmieniającym się wymaganiom rynkowym oraz rosnącym oczekiwaniom Klientów oferuje szerokie spektrum prac instalacyjnych i monterskich systemów będących w ofercie firmy.

Realizując wiele zaawansowanych i skomplikowanych technicznie projektów staliśmy się solidnym partnerem, a zdobyte doświadczenie i wypracowane koncepcje owocują dalszymi nowatorskimi rozwiązaniami i standardami wysokiej jakości.

Zakres usług:

Wykonawstwo
Uruchomienia
Modernizacja
Doradztwo
Projektowanie
Zarządzanie projektem

Wykonawstwo:

Nasz zespół tworzą najlepsi, najbardziej doświadczeni instalatorzy, którzy posiadają bogatą wiedzę i unikalne kompetencje na rynku. W ramach utrzymania polityki wysokiej jakości, nasi pracownicy posiadają uprawnienia niezbędne do realizacji projektów, m.in.: Licencję Zabezpieczenia Technicznego I-go i II-go stopnia oraz Poświadczenie Bezpieczeństwa Osobowego (Zastrzeżone, Poufne).

Dbamy o to, aby nasz zespół posiadał zawsze aktualną wiedzę z zakresu rozwiązań znajdujących się na rynku. Nieustannie doskonalimy nasze umiejętności i podnosimy poziom wiedzy technicznej, czego potwierdzeniem są zdobyte certyfikaty.

Nasze doświadczenie, umiejętności oraz bogata wiedza techniczna pozwalają nam na realizację tych prostych, jak i najbardziej skomplikowanych projektów opartych o najnowsze rozwiązania technologiczne. Dział Realizacji GEO-KAT świadczy usługi z zakresu instalacji i montażu systemu wraz z odbiorami przez odpowiednie władze. Dostarczamy urządzenia, prowadzimy nadzór eksploatacyjny, wykonujemy prace z zakresu rozbudowy i modernizacji istniejących instalacji.

>

Uruchomienia:

Posiadamy wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie programowania, integracji i uruchamiania systemów będących w ofercie firmy. Nasi inżynierowie posiadają wiedzę, doświadczenie, oraz niezbędne certyfikaty pozwalające nam na wykonywanie prac programowych i rozruchowych systemów bezpieczeństwa.

Wdrażamy rozwiązania nie tylko przygotowane przez projektantów GEO-KAT, ale również na podstawie dokumentacji otrzymanej od Klienta. Dla większych i złożonych inwestycji budujemy modułowe zespoły złożone ze specjalistów zaangażowanych wyłącznie w realizację danego przedsięwzięcia. Dzięki temu możemy skupić się na poszczególnych zadaniach i rzetelnie je realizować. Zapewniamy również koordynację całego projektu, dzięki czemu zawsze czuwamy nad przebiegiem wszystkich prac.'

Modernizacja:

Kompleksowość naszych usług dotyczy nie tylko nowych inwestycji, ale również modernizacji istniejących obiektów. Wykonujemy modernizacje instalacji w obiektach, w których dotychczasowe systemy wymagają wymiany, nie spełniają norm bezpieczeństwa, prowadzone są re-aranżacje powierzchni.

Nasi inżynierowie współpracują z Klientem już w fazie opracowywania koncepcji modernizacji instalacji. Dbamy o to, żeby modernizacja danej instalacji przebiegała sprawnie, terminowo, z jak najmniejszym wpływem na istniejącą aranżacje budynku.'

Doradztwo:

Ciągle poszerzamy swoją wiedzę i chętnie dzielimy się nią z naszymi Klientami. Dzięki współpracy z wiodącymi producentami na rynku, możemy pomagać naszym Klientom dobrać jak najbardziej optymalne rozwiązanie pod względem technologicznym, funkcjonalnym i ekonomicznym.

Oferujemy doradztwo techniczne obejmujące przygotowanie specyfikacji przetargowych, wytycznych branżowych dla potrzeb inwestycji, ale także weryfikację projektów i wykonawstwa systemów będących w ofercie firmy.

Projektowanie:

Posiadamy wyspecjalizowane Biuro Projektowe, w którym realizowane są zlecenia projektowe i koncepcyjne zarówno dla mniejszych, jak i większych inwestorów zgodnie z ich indywidualnymi oczekiwaniami w zakresie różnorodnych systemów. Nasi Projektanci tworzą koncepcje projektowe, specyfikacje techniczne, projekty przetargowe, projekty techniczne wykonawcze i powykonawcze wraz z kosztorysami inwestorskimi.

Wszystkie projekty i dokumentacje techniczne wykonujemy za pomocą profesjonalnych programów inżynierskich, co w znaczący sposób podnosi jakość dokumentacji i wizualizacji naszych opracowań technicznych.

Zarządzanie projektem:

Wspieramy swoich Klientów na każdym etapie realizacji projektów. Posiadamy zespół koordynatorów projektów, którzy dbają o należytą realizację zadań na dużych inwestycjach.

W obrębie Zarządzania Projektami i Zarządzania Inwestycjami oferujemy szeroki zakres działań, od wsparcia w fazie projektowej systemów, poprzez proces koordynacji jednej lub kilku ekip instalacyjnych na budowie, dokonywania uzgodnień międzybranżowych, programowania i uruchomienia systemów, odbioru technicznego, szkolenia personelu aż do zapewnienia serwisu i konserwacji zrealizowanych systemów..

Pozwala to Inwestorowi na zaoszczędzenie kosztów instalacji, dotrzymanie harmonogramu budowy, a przede wszystkim na uniknięcie problemów związanych z integracją i komunikacją poszczególnych systemów oraz ostatecznie efektywne zarządzanie obiektem.

Oferta:

Instalacje niskoprądowe
Systemy automatyki budynkowej i BMS
Instalacje
elektryczne
Efektywność energetyczna
Telekomunikacja
Serwis i FM
Usługi
Dystrybucja rozwiązań