Wykonujemy przeglądy oraz naprawy serwisowe, gwarancyjne i pogwarancyjne na terenie całego kraju

Prowadzimy prace konserwacyjne systemów bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi producenta sprzętu.

Kontakt mailowy za pośrednictwem Formularza Kontaktowego

tel: +48 798 938 938

Instalacje elektryczne

24h
service

Naszą misją jest kompleksowa realizacja projektów inwestycyjnych w zakresie instalacji elektrycznych, oświetleniowych, teletechnicznych oraz systemów automatyki i sterowania w oparciu o najnowsze technologie i rozwiązania zapewniające naszym Klientom poczucie bezpieczeństwa oraz najwyższy standard użytkowania.

Świadczymy usługi w zakresie doradztwa technicznego, kompleksowego wykonawstwa instalacji elektrycznych, teletechnicznych, systemów automatyki i sterowania.

Specjalizujemy się w obsłudze średnich i dużych inwestycji w energetyce, przemyśle, obiektach użyteczności publicznej oraz obiektach sportowych, handlowych, etc. Wykonujemy również prace modernizacyjne, remontowe i konserwacyjne, a także obsługę eksploatacyjną i serwisową instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
... więcej
W branży wyróżnia nas duże zaangażowanie, entuzjazm i energia w działaniu oraz wysoka skuteczność w osiąganiu założonego celu. Każde powierzone nam zadanie traktujemy jak wyzwanie, któremu staramy się sprostać, a wyznacznikami osiągnięcia tego celu są dla nas wysoka jakość usług, terminowość oraz przede wszystkim pełna satysfakcja Klienta.

Odpowiadając na oczekiwania rynku, nasza firma dostarcza usługi wykonania Instalacji Elektrycznych w pełnym zakresie, zaczynając od stacji transformatorowych, a kończąc na skomplikowanych układach sterowania oświetleniem.

Nasza oferta w zakresie Instalacji Elektrycznych obejmuje:

• Projektowanie Instalacji Elektrycznych,
• Montaż stacji transformatorowych,
• Prefabrykacja rozdzielnic niskiego napięcia,
• Instalacje uziemiające i połączeń wyrównawczych,instalacje odgromowe,
• Instalacje tras kablowych,
• Wewnętrzne linie zasilające,
• Instalacja siłowa i gniazd wtykowych,
• Instalacja oświetlenia ogólnego wewnętrznego i zewnętrznego oraz oświetlenia awaryjnego,
• Projektowanie Instalacji Elektrycznych
... mniej

Nasza oferta w zakresie Instalacji Elektrycznych obejmuje:

Projektowanie Instalacji Elektrycznych
Montaż stacji transformatorowych
Prefabrykacja rozdzielnic
niskiego napięcia
Instalacje uziemiające i połączeń
wyrównawczych, instalacje odgromowe
Instalacje tras kablowych
Wewnętrzne linie zasilające
Instalacja siłowa i gniazd wtykowych
Instalacja oświetlenia ogólnego wewnętrznego
i zewnętrznego oraz oświetlenia awaryjnego

Projektowanie Instalacji Elektrycznych:

Nasza firma posiada własny Dział Projektowy, złożony ze specjalistów posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane oraz duże doświadczenie w zakresie projektowania i wykonania Instalacji elektrycznych. Dział Projektowy włączany jest w każdy proces realizacji, włącznie ze zleceniami w których otrzymujemy od Klienta gotowy projekt do realizacji, dzięki czemu dla wielu gotowych projektów jesteśmy w stanie zaproponować korzystniejsze rozwiązania techniczne, zmniejszające koszty oraz zwiększające funkcjonalność instalacji.

Mamy pełną świadomość, że realizacja instalacji zaczyna się od projektu, od którego zależy funkcjonalność późniejszej instalacji i koszty jej użytkowania, dlatego kładziemy duży nacisk na tę część naszej działalności.

Montaż stacji transformatorowych:

W wielu obiektach z uwagi na dużą moc obliczeniową niezbędne jest zastosowanie stacji transformatorowej składającej się z rozdzielnicy średniego napięcia, transformatora, rozdzielnicy głównej niskiego napięcia, układu pomiarowego oraz odpowiednimi połączeniami między tymi urządzeniami W zakresie naszych usług jest również montaż stacji transformatorowych, który realizujemy w oparciu o urządzenia firm specjalizujących się w dostawach urządzeń dla stacji transformatorowych.

Prefabrykacja rozdzielnic niskiego napięcia:

Nasza firma posiada wysokiej klasy specjalistów w zakresie prefabrykacji oraz własne dobrze wyposażone zaplecze techniczne umożliwiające montaż rozdzielnic niskiego napięcia do 1000A. Montaż rozdzielnic rozpoczęliśmy od 2012 roku, dostarczając na początku głównie rozdzielnice niskiego napięcia dla instalacji automatyki budynków. Od początku położyliśmy bardzo duży nacisk na jakość techniczną i wysoką estetykę wykonania rozdzielnic co spotkało się z bardzo dobrą oceną naszych klientów i pozwoliło na lepsze wyposażenie warsztatu w urządzenia, które min. skracają czas montażu. Wykonujemy rozdzielnice na podstawie własnych projektów oraz projektów powierzonych do realizacji.

W przypadku projektów powierzonych do realizacji, każda rozdzielnica poddawana jest weryfikacji przez zespół złożony z Projektanta i Inżyniera Prefabrykacji, który ma zadanie zweryfikować poprawność dobranych urządzeń, sposób ich montażu, sposób odprowadzenia ciepła, obciążalność prądową i zwarciową a następnie wykonać warsztatowy projekt rozdzielnicy. Zdajemy sobie doskonale sprawę, że każda rozdzielnica jest jednym z najważniejszych i najdroższych punktów instalacji elektrycznych, dlatego musi być bezpieczna, niezawodna i nie przewymiarowana.

Instalacje uziemiające i połączeń wyrównawczych, instalacje odgromowe:

Instalacje uziemiające i połączeń wyrównawczych są nierozłączną częścią instalacji elektrycznych, wykonywane w celu wyrównania potencjałów na częściach przewodzących w całym obiekcie co ma znaczący wpływ na zmniejszenie ryzyka porażenia prądem elektrycznym. Budowa każdego budynku najczęściej zaczyna się od wykonania tzw. uziomu fundamentowego a w przypadku braku jego wykonania, wymagane jest wykonania uziomu sztucznego w postaci otoku z bednarki wokół budynku. Cała siatka uziemień oraz połączeń wyrównawczych jest ze sobą połączona w głównym punkcie uziemiającym.

Instalacje odgromowe służą do ochrony od porażeń podczas wyładowań atmosferycznych. Wykonuje się je najczęściej w postaci zwodów poziomych na dachu stanowiących siatkę i sprowadzonych zwodami pionowymi do ziemi w której są połączone z głównym uziemieniem budynku.

Nasza firma realizuje instalacje uziemiające i odgromowe w zakresie projektowania i wykonawstwa.

Instalacje tras kablowych:

Instalacje tras kablowych wykonuje się w celu ułatwienia rozprowadzenia okablowania po obiekcie. Służą do tego wszelkiego rodzaju koryta kablowe, drabinki, kanały. Poprawnie zaprojektowana trasa kablowa, znacząco wpływa na obniżenie koszty wykonania instalacji, bezpieczeństwo instalacji oraz skraca czas wykonania całej instalacji elektrycznej. Specjalizujemy się w projektowaniu i realizacji tras kablowych dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

Wewnętrzne linie zasilające:

Wewnętrzne linie zasilające są głównymi magistralami zasilającymi na odcinku rozdzielnica główna obiektu w kierunku kolejnych punktów węzłowych instalacji (rozdzielnic obiektowych nn). Wykonuje się je najczęściej w postaci szynoprzewodów lub kabli o znacznych przekrojach wynikających z bilansu mocy zasilanych urządzeń. Świadczymy usługi w zakresie montażu wewnętrznych linii zasilających w postaci szynoprzewodów lub z wykorzystaniem kabli.

Instalacja siłowa i gniazd wtykowych:

W instalacjach elektrycznych istnieje podział na dwie części instalacji i są to instalacje oświetlenia oraz instalacje siłowe i gniazd wtykowych. Instalacje siłowe i gniazd wtykowych służą do zasilania urządzeń końcowych, zakończone bezpośrednim połączeniem kabla z urządzeniem lub gniazdem wtykowym.

GEO-KAT realizuje instalacje siłowe oraz gniazd wtykowych w zakresie projektowania i wykonania.

Instalacja oświetlenia ogólnego wewnętrznego i zewnętrznego oraz oświetlenia awaryjnego:

Instalacje oświetlenia można podzielić na dwie główne grupy: oświetlenie podstawowe i awaryjne. Oświetlenie podstawowe służy do oświetlania obszarów podczas ich użytkowania w warunkach zasilania podstawowego, musi być zaprojektowane i wykonane z uwzględnieniem utrzymania właściwych parametrów oświetlenia dla pomieszczeń o konkretnym przeznaczeniu.

W obecnych czasach coraz częściej instalacja oświetlenia włączana jest do systemu automatyki budynku co pozwala na znaczne oszczędności w zużyciu energii elektrycznej.

Oświetlenie awaryjne można podzielić na oświetlenie zapasowe i oświetlenie ewakuacyjne. Służy do oświetlenia stref w warunkach utraty zasilania podstawowego i dlatego powinno posiadać własne źródło zasilania.

Nasza firma świadczy usługi w zakresie projektowania oraz wykonania oświetlenia awaryjnego.

Oferta:

Instalacje niskoprądowe
Systemy automatyki budynkowej i BMS
Instalacje
elektryczne
Efektywność energetyczna
Telekomunikacja
Serwis i FM
Usługi
Dystrybucja rozwiązań