Wykonujemy przeglądy oraz naprawy serwisowe, gwarancyjne i pogwarancyjne na terenie całego kraju

Prowadzimy prace konserwacyjne systemów bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi producenta sprzętu.

Kontakt mailowy za pośrednictwem Formularza Kontaktowego

tel: +48 798 938 938

Instalacje niskoprądowe

24h
service

GEO-KAT dostarcza usługi w zakresie systemów bezpieczeństwa, systemów przeciwpożarowych, systemów telekomunikacyjnych oraz automatyki budynkowej BMS i HMS.

Doświadczenie, zaplecze sprzętowe, projektowe oraz potencjał twórczy zespołu składa się na efektywną realizację powierzonych zadań. Oferujemy: doradztwo, projektowanie, zarządzanie projektem, wykonawstwo instalacji, integracji i uruchomień oraz konserwację i serwis.

Zakres usług:

Systemy bezpieczeństwa pożarowego
Systemy bezpieczeństwa budynku
Pozostałe instalacje niskoprądowe

Systemy bezpieczeństwa pożarowego:

• Zintegrowane Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Pożarowym • Zintegrowane Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Pożarowym

Nowoczesne obiekty posiadają wiele systemów bezpieczeństwa. Nadrzędną rolę pełni System Sygnalizacji Pożaru, a pozostałe: Dźwiękowy System Ostrzegawczy, System Oddymiania, System Stałych Urządzeń Gaśniczych, System Kontroli Dostępu, w chwili wystąpienia zagrożenia są sterowane poprzez System Sygnalizacji Pożaru, zgodnie z przyjętym scenariuszem pożarowym.
Atutem firmy GEO-KAT jest posiadanie w swojej ofercie kompleksowych systemów bezpieczeństwa pożarowego. ... mniej

• Systemy Sygnalizacji Pożaru (SSP) • Systemy Sygnalizacji Pożaru (SSP)

Obecnie, gdy priorytetem jest ochrona zdrowia i życia ludzkiego, jednym z najważniejszych systemów bezpieczeństwa w budynku jest System Sygnalizacji Pożaru (SSP). W przypadku alarmu informuje i umożliwia szybką i sprawną ewakuację. Jego zadaniem jest również ochrona mienia. Prawidłowo dobrany i skonfigurowany system znacznie ogranicza straty materialne.

Zadaniem Systemu Sygnalizacji Pożaru jest wykrycie pożaru w jego jak najwcześniejszym stadium i zaalarmowanie odpowiednich służb i osób. Złożony z szeregu czujek i elementów sterujących i monitorujących służy: wykrywaniu dymu, ognia, wzrostu temperatury, przekazując sygnały do centrali pożarowej, która informuje o potencjalnym zagrożeniu.

Systemy te posiadają wiele dodatkowych funkcji:

• rozróżnianie alarmów prawdziwych i fałszywych,
• wskazanie dokładnych danych, dotyczących miejsca wystąpienia zagrożenia,
• powiadamianie o alarmie odpowiednich służb,
• uruchomienie zaprogramowanych procedur bezpieczeństwa – włączenie sygnałów akustycznych i optycznych,
uruchomienie wentylacji pożarowej, otwarcie klap oddymiających, otwarcie stref kontroli dostępu,
• wskazanie dróg ewakuacji,
• wydruk protokołu zdarzeń i planu budynku ze wskazaniem zagrożenia,
• wizualizacja stanów systemu na stacjach roboczych.

W ramach swojej działalności zajmujemy się również obsługą konserwacyjno-serwisową zainstalowanych systemów, rozbudową i konfiguracją istniejących systemów.

Firma GEO-KAT wykonuje instalacje SSP na systemach m.in. ZETTLER, POLON-ALFA, Schrack Seconet, Siemens, ESSER by Honeywell czy Bosch. ... mniej

• Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze (DSO) • Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze (DSO)

Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze umożliwiają nadawanie komunikatów głosowych, będących ostrzeżeniem w przypadku zagrożenia pożarowego w obiekcie i ułatwiają przeprowadzenie sprawnej ewakuacji. Komunikaty mogą być nadawane zarówno w całym obiekcie, jak i w poszczególnych strefach.

Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze są projektowane i instalowane w taki sposób, żeby w przypadku wystąpienia zagrożenia działały nieprzerwalnie przez określony okres, umożliwiając ewakuację. Proponowane rozwiązania są w pełni integralne z innymi systemami bezpieczeństwa, spełniając wymagania Unii Europejskiej. Propnujemy rozwiązania m.in. takich producentów jak: Ambient System, BOSCH, TOA Electronics, Honeywell.

Zainstalowane systemy można również wykorzystywać w celach komercyjnych, tj. włączyć muzykę w tle, nadawać reklamy, przekazywać informację o aktualnych promocjach, czy kierować komunikaty do wybranych grup odbiorców.

Firma zajmuje się również obsługą konserwacyjno-serwisową zainstalowanych systemów, rozbudową i konfiguracją istniejących systemów. ... mniej

• Systemy Stałych Urządzeń Gaśniczych (SUG) • Systemy Stałych Urządzeń Gaśniczych (SUG)

Stałe Urządzenia Gaśnicze (SUG) jest to system na stałe zamontowany w obiekcie, posiadający zapas środka gaśniczego oraz układ do podawania i przechowywania środka gaśniczego.

Instalacja systemu SUG jest wskazana w pomieszczeniach, w których nie można stosować innych środków gaśniczych (woda, piana, proszek), ze względu na ochronę znajdujących się tam przedmiotów. Gazowe środki gaśnicze nie mają destrukcyjnego wpływu na gaszone przedmioty, powierzchnie, są neutralne dla środowiska i ludzi oraz nie przewodzą prądu elektrycznego.

System Stałych Urządzeń Gaśniczych stosowane są najczęściej w:

• serwerowniach,
• elektrowniach i elektrociepłowniach,
• rozdzielniach elektrycznych,
• bankach,
• archiwach, bibliotekach,
• muzeach, zabytkach (wszędzie, gdzie trzeba uważać na eksponaty ze względu na ich wartość historyczną),
• wszędzie, gdzie tradycyjne środki gaśnicze mogłyby doprowadzić do uszkodzeń urządzeń. ... mniej

• Systemy Oddymiania • Systemy Oddymiania

Zastosowanie Systemu Oddymiania ma na celu odprowadzenie dymu i ciepła z budynku, a w szczególności z klatek schodowych, korytarzy, ciągów komunikacyjnych w celu umożliwienia bezpiecznej ewakuacji. Obniżenie temperatury budynku chroni całą konstrukcję przed uszkodzeniem, a nawet przed ewentualnym zawaleniem. System Oddymiania ułatwia również akcje gaśniczą, umożliwiając wejście do budynku straży pożarnej.

GEO-KAT w swojej ofercie posiada Systemy Oddymiania wiodących producentów na rynku takich jak: D+H Polska, Mercor, AFG Elektronika Przemysłowa. Nasz zespół projektuje, instaluje i uruchamia systemy zgodnie z przepisami prawa, dopasowane indywidualnie do budynku oraz wymagań inwestora. ... mniej

• Systemy Telefonów Pożarowych • Systemy Telefonów Pożarowych

Systemy Telefonów Pożarowych umożliwiają łączność pomiędzy osobami będącymi na obiekcie, a ochroną obiektu lub strażą pożarną, w przypadku zagrożenia pożarem i podczas prowadzenia akcji ewakuacyjnej.

Systemy Telefonów Pożarowych w ofercie GEO-KAT pozwalają skontaktować się osobom mającym problemy z opuszczeniem budynku z ochroną obiektu, bądź strażą pożarną. Proste i skuteczne urządzenia umożliwiają wezwanie pomocy, lokalizację osób znajdujących się w budynku oraz uspokojenie osoby czekające na przybycie ekipy ratunkowej.

Telefony Pożarowe lokalizowane są głównie w przedsionkach klatek schodowych, korytarzach ewakuacyjnych. Mogą być montowane natynkowo i podtynkowo. Do uzyskania połączenia wystarczy otworzyć drzwiczki obudowy, podnieść słuchawkę i odczekiwać na zgłoszenie operatora. ... mniej

Systemy bezpieczeństwa budynku:

• Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Technicznym (SMS) • Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Technicznym (SMS)

System Zarządzania Bezpieczeństwem (ang. SMS - Security Management System) integruje działanie wszystkich systemów bezpieczeństwa w obiekcie. Dzięki integracji, możliwa jest komunikacja systemów bezpieczeństwa, co ułatwia zarządzanie bezpieczeństwem w obiekcie i podnosi jego poziom.

System Zarządzania Bezpieczeństwem integruje m. in.:

• System Kontroli Dostępu (SKD),
• System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN),
• System Telewizji Dozorowej (CCTV),
• oraz inne niezbędne systemy bezpieczeństwa.
GEO-KAT oferuje swoim Klientom zarówno instalacje poszczególnych systemów bezpieczeństwa, jak i również ich integrację. ... mniej

• Systemy Kontroli Dostępu (SKD) • Systemy Kontroli Dostępu (SKD)

System Kontroli Dostępu (SKD) ogranicza dostęp do budynków i stref osobom nieupoważnionym. Systemu Kontroli Dostępu nadzoruje i monitoruje ruch osób oraz pojazdów na danym terenie lub w obiekcie za pomocą odpowiedniego zestawu urządzeń pracujących pod kontrolą programu nadzorczego. Rozwiązania SKD mogą być również rozbudowane o dodatkowe moduły, jak: rejestracja czasu pracy, zarządzanie gośćmi, mogą być również zintegrowane z system parkingowym, bramkami wejściowymi do budynku czy Systemem Telewizji Dozorowej.

W ofercie GEO-KAT znajdują się Systemy Kontroli Dostępu o wysokim stopniu bezpieczeństwa i niezawodności, zapewniające obsługę różnych technologii kontroli dostępu: kart zbliżeniowych, kodów osobistych (PIN), czytników cech biometrycznych: linii papilarnych, kształtu dłoni, tęczówki i siatkówki oka, mowy oraz podpisu, telewizji dozorowej (foto identyfikacji). Uzupełnieniem oferty są czytniki oparte o technologie Bluetooth lub NFC, współpracujące z urządzeniami mobilnymi.

Oferowane przez nas rozwiązania zapewniają:

• pełną integrację z pozostałymi systemami ochrony w budynku,
• wielopoziomową identyfikację personelu,
• łatwe definiowanie obszarów dostępu i przywilejów dla poszczególnych osób,
• ciągły monitoring i przekazywanie bieżących informacji ze stref chronionych,
• rozbudowany system raportowania,
• blokadę lub kontrolę przepływu osób w strefach na podstawie bieżących wydarzeń (sytuacje awaryjne) lub ustalonych harmonogramów,
• tworzenie systemów o dużym stopniu rozproszenia i dużej bazie danych,
• dokładne dopasowanie rozwiązania do potrzeb użytkownika z możliwością przyszłej rozbudowy.

Oferujemy rozwiązania wiodących producentów na rynku, m.in. takich jak: Delta Controls, Schneider Electric, HID, BOSCH, Satel, Kantech, JCI. ... mniej

• Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWIN) • Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWIN)

Zadaniem Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) jest jak najszybsze wykrycie wtargnięcia intruza na chroniony teren i przekazanie tej informacji dalej, w celu podjęcia odpowiednich działań. SSWiN jest jednym z najważniejszych elementów w całej strukturze bezpieczeństwa obiektu. Poprawnie skonfigurowany system wykrywa każdą próbę włamania i sabotażu. Ochrona elektroniczna (czujki ruchu, magnetyczne, stłuczenia szkła, itp.) stosowana jest już na dojściach do wyznaczonych stref, aby informacja o włamaniu nastąpiła zanim intruz dotrze do chronionego obiektu.

Wiadomości takie są automatycznie archiwizowane i przekazywane poprzez system SMS (Security Management System) do odpowiednich służb oraz sygnalizowane lokalnie za pomocą standardowych sygnalizatorów dźwiękowych i optycznych.

Wdrażane przez nas rozwiązania oparte są na sprzęcie takich producentów jak: Honeywell, Satel, Vimar, co powoduje minimalizację liczby usterek, a tym samym bardzo dobrą opinię Klientów. ... mniej

• Systemy Telewizji Przemysłowej (CCTV) • Systemy Telewizji Przemysłowej (CCTV)

Systemy Telewizji Dozorowej (CCTV) służą monitorowaniu obszarów lub terenów wymagających ochrony.

Systemy te są wykorzystywane przy obserwacji: ruchu osobowego i towarowego, ciągów komunikacyjnych, wjazdów, wejść i pomieszczeń specjalnego przeznaczenia. Umożliwiają wykrycie potencjalnie niebezpiecznej sytuacji jak i detekcję pozostawionych rzeczy w danym obszarze (np. pozostawienie torby z ładunkiem wybuchowym) lub wykrycie zniknięcia przedmiotu (kradzież).

Rozwiązania Telewizji Dozorowej mogą być również integrowane z Systemami Sygnalizacji Włamania i Napadu lub/i Systemami Kontroli Dostępu czy Systemem Sygnalizacji Pożaru, stanowiąc uzupełnienie informacji o zaistniałym zdarzeniu, jak też samodzielnie wykrywać ruch pełniąc rolę systemu alarmowego. Dzięki współdziałaniu CCTV z SSP możliwe jest potwierdzenie, czy rzeczywiście wybuchł pożar i przedsięwzięcie odpowiednich działań.

GEO-KAT posiada w ofercie duży wybór Systemów Telewizji Dozorowej. Posiadamy rozwiązania analogowe, jak również nowoczesne systemy IP, dostarczające obraz o niezwykłej szczegółowości. Interesującym rozwiązaniem jest kamera hemisferyczna, która pozwala na ciągłą obserwację obszaru 360º pod kamerą. W swojej ofercie mamy rozwiązania takich producentów jak: BOSCH, Panasonic, HIKVISION, NOVUS, AXIS Comunications, Pelco by Schneider Electric, Samsung, Sony. Posiadamy zespół ekspertów w zakresie projektowania i wdrażania systemów monitoringu wizyjnego. Pomożemy w wyborze odpowiedniego rozwiązania, który będzie efektywnie chronił Państwa mienie:

• prac projektowych,
• prac montażowo-uruchomieniowych,
• łatwe definiowanie obszarów dostępu i przywilejów dla poszczególnych osób,
• oceny istniejącego systemu, wraz z opracowaniem programu naprawczego,
• obsługi konserwacyjno-serwisowej. System automatyki budynkowej BMS

... mniej

Pozostałe instalacje niskoprądowe:

• Systemy Nagłośnienia Lokalnego (PA) • Systemy Nagłośnienia Lokalnego (PA)

Systemy Nagłośnienia Lokalnego (Public Address) mają za zadanie dotarcie do jak największej liczby odbiorów, dlatego obejmują wiele pomieszczeń i składają się z wielu głośników. Stosowane są do nagłaśniania obiektów typu galerie handlowe, supermarkety, biurowce, hale produkcyjne, hale przemysłowe, hotele, etc. Służą informowaniu osób na obiekcie o potencjalnych zagrożeniach, usprawniając proces ewakuacji. Ponadto, możliwe jest przesyłanie muzyki, uprzyjemniającej pobyt np. w galerii handlowej, przywołanie osoby, nadawanie komunikatów reklamowych i promocyjnych.

Eksperci GEO-KAT zawsze dostosowują ofertę do wymogów inwestora i proponują rozwiązania oparte o systemy wiodących producentów na rynku (m.in. BOSE, JBL, BOSCH, Ambient System), pomagają dobrać sprzęt: urządzenia centralne, zestawy głośnikowe, pulpity mikrofonowe, regulatory, szafy RACK i inne akcesoria. ... mniej

• Systemy Przyzywowe • Systemy Przyzywowe

Dopełnieniem naszej oferty są Systemy Przyzywowe, nazywane często Systemami Przywoławczymi, których głównym zadaniem jest usprawnienie komunikacji. Instalowane przez GEO-KAT systemy są indywidualnie modyfikowalne i dostosowywalne do potrzeb Klienta. Posiadamy w ofercie rozwiązania takich producentów jak: Schrack Seconet, ABB, Schima.

Systemy te są najpopularniejsze w szpitalach, gdzie przy łóżku pacjenta montowane są specjalne przyciski, natomiast w pokoju lekarskim, bądź pielęgniarskim panele informacyjne. W przypadku problemów, za pomocą przycisku można w każdym momencie przywołać osobę z personelu.

Systemy Przyzywowe są często instalowane w obiektach, które są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (m. in. w szpitalach, domach opieki, hotelach, galeriach handlowych, sklepach).

Coraz częściej systemy te znajdują również swoje zastosowanie w hotelach, można w ten sposób poinformować personel hotelowy np. o potrzebie sprzątnięcia pokoju, chęci zamówienia posiłku do pokoju. ... mniej

• Systemy Okablowania Struktrualnego • Systemy Okablowania Struktrualnego

Dobrze zaprojektowany i wykonany system okablowania strukturalnego zapewnia realizację wszystkich potrzeb użytkownika związanych z działaniem sieci komputerowych LAN i WAN, usług telefonicznych analogowych jak i cyfrowych (z VoIP włącznie) oraz integrację i wymianę danych pomiędzy wszystkimi systemami teletechnicznymi obiektu, w tym BMS i SMS.

GEO-KAT posiada kompletną ofertę najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie systemów okablowania strukturalnego (m.in. MMC, R&M, ALANTEC, Commscope, BKT Elektronik, Molex PN). Projektujemy i wykonujemy okablowanie sieci LAN w kategoriach 5e, 6 oraz 7. W ofercie posiadamy aktywne urządzenia sieciowe – koncentratory, przełączniki (switche), regeneratory, mosty, routery, transceivery. Dzięki naszemu doświadczeniu możemy zaoferować najnowocześniejsze rozwiązania wysokiej jakości, spełniające najbardziej wymagające oczekiwania.

... mniej

• Systemy Domofonowe, Wideodomofonowe i Interkom • Systemy Domofonowe, Wideodomofonowe i Interkom

Rozwinięciem klasycznego Systemu Domofonów jest System Wideodomofonowy. Jest on nowoczesnym systemem cyfrowym umożliwiającym dwustronną komunikację zarówno z wybranym lokalem jak również z portierem. Systemy z funkcją Interkom umożliwiają również wewnętrzną komunikację pomiędzy lokalami.

Systemy Wideodomofonowe umożliwiają przesyłanie nie tylko głosu, jak w klasycznym systemie, ale również obrazu, dzięki czemu użytkownik dostaje możliwość bezbłędnej identyfikacji osoby, z którą rozmawia.

W najprostszej wersji, system najczęściej składa się z panelu wejściowego umieszczonego przy wejściu na teren obiektu lub klatkę schodową oraz terminala zainstalowanego w mieszkaniu lokatora, bądź w konkretnym pomieszczeniu. Tak skonstruowany system umożliwia połączenie osoby znajdującej się przy wejściu do budynku, z wybranym lokalem, poprzez wybranie przycisku lub numeru lokalu na panelu wejściowym.

Bardziej zaawansowane centrale portierskie dają możliwość bezpośredniego połączenia obsługi z wybranym lokalem, jak również inicjacji połączenia z mieszkania lokatora. Pozwala to na zwiększenie bezpieczeństwa w budynku poprzez filtrowanie przez ochronę niechcianych połączeń lub wezwanie pomocy pogotowia lub policji w nagłych przypadkach. Często domofony i wideodomofony montowane są również przy szlabanach wjazdowych/wyjazdowych na teren obiektu, parkingu. Uławia to komunikację z ochroną obiektu, obniża koszty osobowe, skraca czas reakcji ochrony w przypadku wszelkiego rodzaju problemów.

GEO-KAT posiada w swojej ofercie szeroki wachlarz rozwiązań wideo-domofonowych. Dostarczane przez nas rozwiązania mogą być wyposażone nie tylko w kamerę i klasyczny terminal (monochromatyczny lub kolorowy) ze słuchawką, ale również w ekran dotykowy. Dzięki temu, że posiadamy duży wybór urządzeń jesteśmy w stanie dopasować rozwiązanie zarówno pod kątem funkcjonalności, jak również ceny.

... mniej

• Systemy Audio-Wideo • Systemy Audio-Wideo

W ofercie GEO-KAT znajdują się rozwiązania wiodących producentów z zakresu Systemów Audio-Video, takich jak Samsung, Panasonic. Nasi inżynierowie projektują, modernizują, instalują i uruchamiają Systemy Audio-Video, dostosowane do wymagań Klienta. Realizujemy:

• Systemy Konferencyjne
W obecnych czasach współpraca z kontrahentami oddalonymi o setki tysięcy kilometrów stała się codziennością. Jakość obrazu i dźwięku przy takiej formie kontaktu odgrywa kluczową rolę, dlatego oferowane przez GEO-KAT rozwiązania zapewniają maksymalny komfort rozmowy.

• Projektory i Ekrany Projekcyjne
Prezentacje multimedialne prowadzone dla kontrahentów stanowią nie tylko ciekawy pomysł ale również konieczność użycia profesjonalnego sprzętu, zapewniającego najwyższej jakości obraz i dźwięk. Sposób przekazu audio-wizualnego znacząco wpływa na odbiór prezentowanych treści. Specjaliści GEO-KAT dobierają sprzęt pod względem przeznaczenia, rozdzielczości, wielkości pomieszczenia, mobilności.

• Systemy Audio
Profesjonalne nagłośnienie to obecnie nieodzowna część nowoczesnych inwestycji. W swojej ofercie GEO-KAT posiada szeroki zakres urządzeń: wszelkiego rodzaju zestawy głośników, wzmacniacze mocy, mikrofony, źródła dźwięku, matryce audio, akcesoria instalacyjne.

• Systemy Video
Przedstawianie obrazu za pomocą sieci telekomunikacyjnych umożliwia np., przedstawianie wizualnych reklam i treści promocyjnych oraz wszelkiego rodzaju innych informacji.

... mniej

• Systemy Parkingowe • Systemy Parkingowe

Uzupełnieniem naszej oferty są Systemy Parkingowe, pozwalające na sprawne zarządzanie parkingami nawet do kilku tysięcy samochodów. Instalujemy systemy parkingowe, które optymalizując pracę parkingu, jednocześnie zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowników.

Oferujemy profesjonalny montaż i uruchomienie systemów parkingowych, w tym szlabanów parkingowych, kas automatycznych, terminali wjazdowych i wyjazdowych, bileterek i innych elementów systemu. Współpracujemy z takimi producentami jak: Trimar, CityPark, PolChip.

Oprócz Systemów Parkingowych instalujemy Systemy Telewizji Przemysłowej (CCTV) na parkingach, skutecznie przeciwdziałając niszczeniu i kradzieży mienia, a w rezultacie podnosząc bezpieczeństwo. Korzystając z zapisanego materiału w łatwy sposób możemy rozwiązywać wszelkiego rodzaju konflikty, namierzyć sprawcę kradzieży samochodu i innych przedmiotów znajdujących się w samochodzie.

... mniej

• Systemy Zliczania Klientów • Systemy Zliczania Klientów

W ofercie GEO-KAT znajdują się również Systemy Zliczania Klientów, wspierające działania sprzedażowe i marketingowe poprzez rejestrację osób odwiedzających dany obiekt. Korzystaie z Licznika Klientów umożliwia zliczanie osób odwiedzających galerie handlowe i sklepy, uczestników wszelkiego rodzaju imprez promocyjnych, odwiedzających wystawy, galerie, muzea, biblioteki.

Systemy te instalowane m. in. w punktach handlowych zliczają Klientów, przechodzących obok witryny sklepowej oraz osoby wchodzące do sklepu. Na podstawie przygotowanych raportów, możemy sprawdzić skuteczność danej kampanii marketingowej i reklamy. Analiza wyników pozwala na określenie ile osób w czasie trwania danej kampanii przeszło obok sklepu, a ile po obejrzeniu witryny weszło do środka, jak i weryfikację skuteczności sprzedawców, poprzez porównanie wysokości obrotów z liczbą osób odwiedzających punkt handlowy.

Korzystając z Systemów Zliczania Klientów możemy również sprawdzić atrakcyjność lokalizacji punku handlowego, porównując dane z różnych placówek.

Mierząc natężenie ruchu w sklepie możemy również na tej podstawie ustalać grafik pracy personelu. Pozwala to na efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi.

... mniej

• Systemy Detekcji Gazów • Systemy Detekcji Gazów

Zadaniem Systemów Detekcji Gazów jest sygnalizacja niebezpiecznych stężeń gazów (tlenku węgla, azotu, dwutlenku węgla, amoniaku) oraz włączanie różnych urządzeń zapobiegających wybuchom, chroniąc zdrowie i życie ludzkie.

W przypadku detekcji w wielopoziomowych garażach podziemnych, najlepszym rozwiązaniem będzie wykorzystanie detektorów cyfrowych, umożliwiających pełny nadzór oraz diagnostykę. Zabezpieczając nieduże obiekty wystarczające jest zastosowanie ekonomicznych czujników z komunikacją analogową do systemu wentylacji.

Istotną sprawą w Systemach Detekcji Gazów jest poinformowanie użytkowników o zagrożeniu. Można to zrealizować na kilka sposobów. W małych lub niedużych budynkach stosuje się tablice ostrzegawcze z odpowiednim komunikatem o zagrożeniu oraz sygnałem dźwiękowym. W dużych obiektach, oprócz tablic ostrzegawczych, stosowane są również centralne systemy monitorowania, w których sygnały alarmowe informujące o zagrożeniu mogą być wyświetlane np. w formie graficznej na tablicach synoptycznych.

Prawidłowa eksploatacja systemu detekcji wymaga okresowej kontroli poprawności działania. Użytkownika takiego systemu wyposażamy w szczegółowy opis procedur okresowego sprawdzania systemu oraz postępowania w przypadku sygnalizacji awarii.

Pracujemy na rozwiązaniach takich producentów jak: GAZEX, Atest-Gaz. Do każdego obiektu proponujemy rozwiązania najbardziej optymalne pod względem funkcjonalnym, jak również ekonomicznym.

... mniej

• Systemy Dynamicznej Informacji Pasażerskiej • Systemy Dynamicznej Informacji Pasażerskiej

W obecnych czasach dużym problemem w aglomeracjach miejskich jest ruch samochodowy, dlatego coraz większy nacisk jest kładziony na rozwój komunikacji miejskiej. Żeby zachęcić ludzi do korzystania z tej formy transportu ciągle podnoszona jest ich jakość usług m. in. przez wdrażanie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.

Zadaniem Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej jest informowanie pasażerów o planowanej godzinie odjazdów, opartej o rzeczywiste dane położenia pojazdu. Na tablicy wykonanej w technologii LED lub LCD, wyświetlany jest np. numer linii, kierunek, czas jaki pozostał do odjazdu oraz inne informacje pochodzące od dyspozytora ruchu. Eksperci GEO-KAT pracują na rozwiązaniach takich producentów jak R&G Plus, WASKO. Wdrożenie systemu poprawia również wizerunek przewoźnika, który jest nastawiony na zaspokajanie w jak najlepszy sposób potrzeb swojego Klienta.

... mniej

Oferta:

Instalacje niskoprądowe
Systemy automatyki budynkowej i BMS
Instalacje
elektryczne
Efektywność energetyczna
Telekomunikacja
Serwis i FM
Usługi
Dystrybucja rozwiązań