Wykonujemy przeglądy oraz naprawy serwisowe, gwarancyjne i pogwarancyjne na terenie całego kraju

Prowadzimy prace konserwacyjne systemów bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi producenta sprzętu.

Kontakt mailowy za pośrednictwem Formularza Kontaktowego

tel: +48 798 938 938

Efektywność energetyczna

24h
service

W zakresie efektywności energetycznej GEO-KAT oferuje zintegrowane rozwiązania, pozwalające na obniżenie kosztów operacyjnych przedsiębiorstw, obiektów czy instalacji, poprzez wdrażanie rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną.

Realizujemy Audyty Efektywności Energetycznej, zakończone analizą kosztów oraz analizą technicznoekonomiczną proponowanych przedsięwzięć. Wdrażamy zaprojektowane rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną.

Realizacja przedsięwzięć podnoszących Efektywność Energetyczną umożliwia optymalizację kosztów operacyjnych obiektów, istniejących instalacji oraz procesów technologicznych. Dzięki zaawansowanej technologii, doświadczeniu i wiedzy inżynierów, GEO-KAT jest w stanie zredukować zapotrzebowanie na energię elektryczną, energię cieplną oraz pozostałe media energetyczne w obiektach. Przedsięwzięcia podnoszące efektywność są realizowane zarówno w zakresie technologicznym jak i organizacyjnym.

Zakres usług:

Co nam daje Audyt Efektywności Energetycznej?
Commissioning Efektywności Energetycznej
Szkolenia

Audyt Efektywnośći Energetycznej:

Każda inwestycja poprzedzona jest wnikliwym Audytem Efektywności Energetycznej. W wyniku przeprowadzonej analizy GEO-KAT zapewnia osiągnięcie i utrzymanie w czasie założonego efektu energetycznego. Co więcej GEO-KAT jest w stanie współfinansować tego rodzaju projekty w formule ESCo.

Głównymi korzyściami z wdrożenia środków efektywności energetycznej są: obniżenie kosztów eksploatacji, zwiększenie wydajności i żywotności instalacji oraz urządzeń technologicznych w budynku, wzrost wartości na rynku nieruchomości oraz zwiększenie dbałości o środowisko.

Commissioning Efektywności Energetycznej:

Commissioning pozwala się ustrzec zaniedbań i prób „optymalizacji kosztów i technologii” ze strony wykonawcy. Jak pokazuje doświadczenie, inwestycje prowadzone z procesem commissioningu są średnio o 2-12% droższe. Poniesione koszty zwracają się dzięki oszczędności energii osiągniętej w trakcie użytkowania, już w pierwszych latach użytkowania obiektu.

GEO-KAT dokłada wszelkich starań, aby Klient na każdym etapie czuł pełny komfort i bezpieczeństwo, dzięki wsparciu naszych specjalistów.

Szkolenia:

W ramach działań dotyczących efektywności energetycznej prowadzimy szkolenia i kusy mające na celu podniesienie świadomości kadry zarządzającej i technicznej.

W ramach realizowanych szkoleń omawiamy następujące zagadnienia:

• Efektywność energetyczna - praktyczne sposoby zmniejszenia zużycia energii w przedsiębiorstwie

• Omówienie zagadnień dotyczących zarówno budynków komercyjnych, przemysłowych i obiektów publicznych

• Propozycje mechanizmów i środków efektywności energetycznej w organizacji.

• Metody oszczędzania energii w urządzeniach i instalacjach produkcyjnych.

• Rozwiązania wykorzystywane w zakładach produkcyjnych i przemysłowych.

• Systemy opomiarowania i monitoringu przepływu energii.

• Efektywność energetyczna dla kadry kierowniczej.

• Analiza kosztów wdrożenia versus uzyskane oszczędności.

• Sposoby finansowania projektów efektywności energetycznej i ich rozliczania.

Cykl:

1.

Wstępny Audyt
Efektywności
Energetycznej

Audyt
Efektywności
Energetycznej

Wdrożenie
Rozwiązań

Monitoring
Wdrożenia

Na podstawie pozyskanych od Klienta danych zespół naszych specjalistów dokonuje wizji lokalnej w obiekcie. Dzięki temu możliwym jest dokonanie oceny możliwości poprawy efektywności energetycznej istniejących instalacji oraz dokonanie statystycznej oceny energochłonności budynku.

Na podstawie powyższych działań, przedstawiamy Klientowi raport opisujący zrealizowane działania oraz przedstawiający wnioski z przeprowadzonych prac.

2.

Wstępny Audyt
Efektywności
Energetycznej

Audyt
Efektywności
Energetycznej

Wdrożenie
Rozwiązań

Monitoring
Wdrożenia

WW ramach Audytu Efektywności Energetycznej przeprowadzana jest szczegółowa wizja lokalna. Na jej podstawie, zespół Specjalistów przeprowadza serię obliczeń, mających zweryfikować możliwe do osiągnięcia oszczędności, przy uwzględnieniu istniejących kryteriów technologicznych i eksploatacyjnych.

Niezmiernie ważnym elementem Audytu Efektywności Energetycznej jest pozyskanie wysokiej jakości danych dotyczących zużyć energii (elektrycznej, cieplnej) lub innych mediów w obiekcie lub poszczególnych obszarach technologicznych. Powyższe realizowane jest po przez zastosowanie platformy monitorowania energii, która umożliwia śledzenie zużyć w trybie online. Przy dużej liczbie obiektów, elementem nie do przecenienia jest moduł porównania wielu obiektów ze względu na ich zużycia bądź cechy charakterystyczne.

Bazując na Audycie Efektywności Energetycznej, Inwestor może świadomie podjąć decyzję dotyczącą formuły w jakiej jest gotów zrealizować Wdrożenie Rozwiązań.

3.

Wstępny Audyt
Efektywności
Energetycznej

Audyt
Efektywności
Energetycznej

Wdrożenie
Rozwiązań

Monitoring
Wdrożenia

Pierwszym etapem jest zaprojektowanie wszystkich rozwiązań wskazanych w Audycie Efektywności Energetycznej. W zależności od zakresu prac wdrożeniowych na prace te mogą składać się następujące elementy:

• projekty budowlane,

• projekty wykonawcze,

• opracowanie polityk, regulaminów i wytycznych organizacyjnych.

Drugim etapem jest przeprowadzenie prac instalacyjnych i modernizacyjnych infrastruktury lub poszczególnych instalacji. W wyniku przeprowadzonych prac osiągnięty zostaje zadeklarowany wcześnie efekt energetyczny.

4.

Wstępny Audyt
Efektywności
Energetycznej

Audyt
Efektywności
Energetycznej

Wdrożenie
Rozwiązań

Monitoring
Wdrożenia

Monitoring Wdrożenia, to opieka Wykonawcy nad obiektem lub instalacją, celem stałego utrzymania wysokiego poziomu efektywności energetycznej. Realizowane w formule:

• monitorowanie wdrożenia oraz monitowanie w przypadku przekroczeń,

• monitorowanie wdrożenia wraz z utrzymaniem obiektu lub instalacji w ruchu (działania serwisowe),

• monitorowanie wdrożenia wraz z utrzymaniem obiektu lub instalacji w ruchu (działania serwisowe) oraz zarządzanie obiektem, na które może składać się dostarczanie wielu usług trzecich.

Oferta:

Instalacje niskoprądowe
Systemy automatyki budynkowej i BMS
Instalacje
elektryczne
Efektywność energetyczna
Telekomunikacja
Serwis i FM
Usługi
Dystrybucja rozwiązań