Wykonujemy przeglądy oraz naprawy serwisowe, gwarancyjne i pogwarancyjne na terenie całego kraju

Prowadzimy prace konserwacyjne systemów bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi producenta sprzętu.

Kontakt mailowy za pośrednictwem Formularza Kontaktowego

tel: +48 798 938 938

Serwis i FM

24h
service

Firma GEO-KAT oferuje nie tylko prace projektowe, instalacyjne i rozruchowe. Nasz zakres usług obejmuje również wsparcie serwisowe obejmujące: przeglądy oraz naprawy serwisowe, gwarancyjne i pogwarancyjne systemów teletechnicznych, a także innych systemów będących w ofercie firmy.

Prowadzimy prace konserwacyjne systemów bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi dla obiektu oraz przeprowadzamy testy współdziałania urządzeń na podstawie scenariuszy i matryc pożarowych.

Dbając o spokój i cenny czas Klienta zawsze ustalamy dogodny termin wykonywanej usługi. Nasz Dział Serwisu czuwa 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku.

Usługi świadczone przez GEO-KAT w zakresie Facility Management to kompleksowa obsługa nieruchomości i obiektów użytku publicznego, pozwalająca właścicielowi zaoszczędzić w skali roku od kilku do kilkudziesięciu procent kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości. Poprzez prawidłową i kompleksową obsługę możliwe jest utrzymanie klasy obiektu na właściwym poziomie.

Zakres usług:

Serwis
Facility Management
Aktualnie współpracujemy z:

W ramach serwisowej obsługi zapewniamy:

• przeglądy oraz naprawy serwisowe, gwarancyjne i pogwarancyjne systemów teletechnicznych oraz innych systemów

• kompleksowe usługi z zakresu Technicznej Obsługi Nieruchomości

• Klient ma do ciągłej dyspozycji system zgłoszeniowy on-line, który pozwala na zgłaszanie awarii w dowolnym czasie oraz na sprawdzanie statusu i aktualizację danych

• przygotowanie raportów zgodnie z wymaganiami Klienta, zawierających status zgłoszeń, wyniki przeglądów konserwacyjnych i utrzymaniowych, KPI/SLA

• zapewnienie magazynu części zamiennych i sprzętu zastępczego powierzonego przez Klienta.

W ramach technicznej obsługi obiektów oferujemy:

• utrzymywanie i zarządzanie strukturą teleinformatyczną i telekomunikacyjną obiektu

• utrzymanie instalacji HVAC (sanitarnych, wentylacji, chłodu)

• utrzymanie instalacji wodno-kanalizacyjnej

• wykonanie i serwis systemów teletechnicznych w zakresie bezpieczeństwa i instalacji audiowizualnych

• zarządzanie energią

• pogotowie techniczne oraz konsultacje telefoniczne

• pomiary ochronne, fotometryczne oświetlenia i urządzeń elektrycznych

• nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji technicznej

• serwis, konserwację oraz przeglądy okresowe urządzeń

• monitoring i kontrola systemów oraz instalacji

W ramach infrastrukturalnej obsługi inwestycji zapewniamy:• utrzymanie czystości i obszarów zielonych

• usługi dodatkowe / usługi wsparcia

Szczegółowy zakres współpracy dopasowywany jest do potrzeb i oczekiwań

Szczegółowy zakres współpracy dopasowywany jest do potrzeb i oczekiwań klientów. W zależności od specyfikacji obiektu zapewniamy stałą bądź periodyczną obecność naszego personelu z ustalonym czasem reakcji. W zależności od przyjętej formy współpracy istnieje możliwość wykonywania prac zarówno na zasadzie jednorazowych zleceń, jak i kompletnych pakietów usług rozliczanych w sposób zryczałtowany.

Aktualnie współpracujemy z:

• PPPT – Płocki Park Przemysłowo Technologiczny Orlen

• Wylęgarnia Drobiu-Stoczek

• Centralny Węzeł Teleinformatyczny Straży Granicznej w Warszawie

• Budynek PENTA ul. Domaniewska w Warszawie

• CK OCEAN Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie

• CNT OCHOTA Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie

• Budynek Przystanek MBank w Łodzi

• Centrum Handlowe Ogrody w Elblągu

• Budynek LIPSK Warszawskiej Akademii Technicznej w Warszawie

• Komenda Główna Policji w Warszawie

• Budynek biurowy KOMANDORSKA we Wrocławiu

• Siedziba MBank w Warszawie

Oferta:

Instalacje niskoprądowe
Systemy automatyki budynkowej i BMS
Instalacje
elektryczne
Efektywność energetyczna
Telekomunikacja
Serwis i FM
Usługi
Dystrybucja rozwiązań