Wykonujemy przeglądy oraz naprawy serwisowe, gwarancyjne i pogwarancyjne na terenie całego kraju

Prowadzimy prace konserwacyjne systemów bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi producenta sprzętu.

Kontakt mailowy za pośrednictwem Formularza Kontaktowego

tel: +48 798 938 938

O nas

24h
service

O GEO-KAT

GEO-KAT to grupa kilku spółek, które zajmują się poszczególnymi sektorami obsługi Klienta, w zależności od jego potrzeb. Spółki współpracują ze sobą na każdym etapie realizacji inwestycji, tak aby zapewnić najwyższy poziom wykonanych prac.

Ponadto, Grupa Geo-Kat w swojej ofercie posiada usługi z zakresu prowadzenia badań i sporządzania opracowań wynikających z obowiązujących przepisów ochrony środowiska, dotyczących geologii, hydrogeologii oraz rekultywacji środowiska gruntowo-wodnego.

GEO-KAT Sp. z o.o.

GEO-KAT Serwis Sp. z o.o.

GEO-KAT Ochrona Środowiska Sp. z o.o.

GEO-KAT Sp. z o.o.

Spółka zajmuje się kompleksową obsługą Klienta w zakresie doradztwa, projektowania, zarządzania projektem i realizacją systemów oferowanych przez firmę GEO-KAT. Opracowujemy koncepcje i projekty (budowlane, przetargowe i wykonawcze) oraz przygotowujemy kosztorysy systemów zgodnie z wytycznymi Klienta lub na zaproponowanych przez naszych inżynierów systemach. Wykonujemy instalacje zarówno dla nowych inwestycji jak i modernizacji instalacji w istniejących już obiektach. W trakcie trwania inwestycji projektanci współpracują z Klientem, często od fazy koncepcyjnej, aż po odbiory końcowe.

GEO-KAT Serwis Sp. z o.o.

Firma zajmuje się obsługą konserwacyjno-serwisową systemów będących w ofercie GEO-KAT. Wykonuje również przeglądy oraz naprawy serwisowe, gwarancyjne i pogwarancyjne na terenie całego kraju. Spółka prowadzi także prace konserwacyjne systemów bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi producenta sprzętu. Nadrzędnym celem Spółki Geo-Kat Serwis jest kompleksowe utrzymanie techniczne obiektów i pomoc w optymalizacji kosztów bieżącej obsługi inwestycji oraz utrzymanie jej wartości rynkowej przy wykorzystaniu naszego profesjonalizmu i najnowszych technologii. Jako Serwis Techniczny Obiektu odpowiadamy za utrzymanie techniczne oraz infrastrukturalne obiektu. Odpowiadamy za prawidłowy stan techniczny urządzeń wodociągowych, instalacji grzewczych, instalacji wentylacji i klimatyzacji, instalacji energetycznych i elektrycznych, instalacji automatyki budynków, instalacji infrastrukturalnych ICT, CCTV, BMS, DSO, SAP, LAN oraz instalacji i sprzętu AV.

GEO-KAT Ochrona Środowiska Sp. z o.o.

Głównym zadaniem spółki są prace w zakresie prowadzenia badań oraz sporządzania opracowań wynikających z obowiązujących przepisów ochrony środowiska w zakresie geologii, hydrogeologii oraz rekultywacji środowiska gruntowo - wodnego. Firma oferuje również usługi z zakresu projektowania i realizacji prac rekultywacyjnych środowiska gruntowo-wodnego, obejmujących w szczególności skażenie substancjami ropopochodnymi i metalami ciężkimi przy zastosowaniu własnych technologii.

Dowiedz się więcej o GEO-KAT Ochrona Środowiska