Wykonujemy przeglądy oraz naprawy serwisowe, gwarancyjne i pogwarancyjne na terenie całego kraju

Prowadzimy prace konserwacyjne systemów bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi producenta sprzętu.

Kontakt mailowy za pośrednictwem Formularza Kontaktowego

tel: +48 798 938 938

15 Kongres Pożarnictwa – Fire Security Expo 2018

26.07.2018r. GEO-KAT wziął udział w 15 Kongresie Pożarnictwa – Fire Security Expo. Impreza odbyła na Stadionie PGE Narodowy w Warszawie. Podczas Kongresu, GEO-KAT zaprezentował rozbudowaną wersję systemu WES3 ze zmienionym interfejsem oraz dodatkowym przyciskiem medycznym, służącym do alarmowania zdarzeń nie związanych z pożarem. Fire Security Expo, to ponad 1000 specjalistów w zakresie projektowania, inwestycji budowlanych i prewencji pożarowej. Oprócz interesujących wystąpień Ekspertów, odbyło się szereg pokazów i paneli z obszaru projektowania, montażu i eksploatacji systemów i urządzeń przeciwpożarowych w praktyce. Tegoroczne ścieżki tematyczne opracowane zostały przez wybitnej klasy branżowe ośrodki naukowe CNBOP-PIB, SGSP, Politechnikę Warszawską i Łódzką, Stowarzyszenia i Instytuty branżowe oraz Ekspertów ochrony przeciwpożarowej.
http://www.wesfire.com.pl/news/kongres-pozarnictwa-juz-wkrotce/